top of page

Skrevet av Tonje Solberg©

FELTSØK

Innenfor et avgrensa område (firkant) skal hunden finne en gjenstand.

Fase 1 :

1)Hunden står bundet ca. 15 meter fra hundeføreren, men hunden skal kunne se hundeføreren. Hundeføreren har en gjenstand i hånda som han skal kaste ut. Det er viktig at hunden ikke ser hvor gjenstanden blir kastet. Dette gjøres best v/at man gjør som man kaster den flere ganger og i flere retninger. Et av disse kastene skal være virkelige, men hunden skal ikke vite hvilket.

2) Hunden hentes og tas med til det stedet der hundeføreren kastet fra. Her inntas utgangsstillingen (dvs. «på plass»), og deretter gis kommandoen «søk felt». (Lager rituale av dette !)

3) Hunden vil da på grunn av sine instinkter søke systematisk etter gjenstanden, og oftest vil den søke i ring. Når hunden finner gjenstanden skal den ha masse ros og lek (m/gjenstanden), og deretter avleveres gjenstanden til hundefører. Denne overleveringen skal trenes på samme måte som apportering. 

 

Fase 2 : Må ha fase 1 under kontroll før en starter med fase 2.

1) Samme som punkt 1 i fase 1.

2) Hundeføreren går bort med hunden en stund.

3) Hunden tas til kaststedet, ritualet tas (se fase1 punkt 2)og hunden sendes i søk.

 

Fase 3 :

1)Gjenstanden legges ut på forhånd.

2) Hunden skal begynne å søke ved hjelp av ritualet + kommandoord («søk felt»).

 

Bildegalleriet under: Banzi er her sendt ut for å finne 2 hansker som er gjemt i vegetasjonen. Han søker systematisk til han finner det han leter etter :

bottom of page