top of page

Adferd er de handlinger hunden utfører.

Instinkter og reflekshandlinger er medfødte, kan ikke læres, og kommer heller ikke av erfaringer. Mens hundens reaksjon på miljø¸ og dens respons på stimuli i mange tilfeller kan modifiseres.

 

Hunden er i større eller mindre grad i besittelse av såkalte "drifter", så som jaktdrift, forsvarsdrift, undersøkelsesdrift, flokkdrift.

 

En hund har større eller mindre grad av redsel, er i større eller mindre grad stressømfindtlig, er mer eller mindre aktiv.

 

Og ikke alle hunder tilpasser seg like raskt til nye miljøer eller nye situasjoner.

 

Alt dette er faktorer som spiller inn når vi skal oppdra hunden vår. Dette er også viktige ting i forhold til avl ;

 

 

KARAKTERTEST

 

Karaktertest består av å teste hundens tilgjengelighet, nervekonstitusjon, samt skuddprøve.

Hunden må være fylt 10 måneder, og må være registrert i NKK eller register anerkjent av NKK.

 

Prøven har ingen form for skarpe eller aggressive innslag.

De påkjenningene hunden utsettes for er ikke større enn den normalt møter i samfunnet.

Kravet skal være at hunden møter slike påkjenninger på en tilfredstillende måte:

 

Tilgjengelighetsprøve.

Fremmede personer skal kunne ta i hunden uten at den viser redsel eller aggressivitet.

Den som utfører prøven skal innby til kontakt.

Masithela Ridgeback

Passiv figurant.

En helt tildekket figurant, hvor hunden passerer.

Hvis hunden oppdager denne, skal den kunne undersøke hva som skjuler seg under dekket.

Hjelp fra fører til dette er tillatt, og hunden får rimelig med tid på seg.

Masithela Ridgeback

Nervekonstitusjonsprøve.

"Skrammel". Hunden er i bevegelse fremover, og lyden kommer fra siden.

Hunden skal inne rimelig tid, med hjelp fra fører kunne gå frem til skrammelet uten å være altfor redd eller oppjaget.

Visuell påvirkning.

Plutselig tilsynekomst av en bevegelig figurant som beveger seg raskt på skrå foran og videre fra hunden.

Også her skal hunden innen rimelig tid, med hjelp fra fører, kunne undersøke dette.

 

 

Skuddprøve.

Hundens reaksjon på skudd testes.

Prøven avbrytes dersom hunden viser seg skuddredd eller skuddberørt.

 

 

 FUNKSJONSANALYSE

 

Funksjonsanalysen har to primære oppgaver; individanalyse i forbindelse med evaluering for bestemte oppgaver, og evaluering i forbindelse med avlsutvelgelse.

Masithela Ridgeback

Det er et siktemåll er at en standardisert funksjonsanalyse vil gi holdbare data som grunnlag for evaluering av både individer og avlspopulasjon som helhet.

De mentale anlegg man måler, og som vedrsettes for individet i funksjonsanalysen er følgende:

 

 1. Tilgjengelighet:

Møteprogram og evne/vilje til å ta kontakt med fremmede mennesker.

 

2. Lekelyst:

Vilje/evne til lek med fører/fremmed person.

 

3. Flokkdrift:

Hvor hurtig innlemmer hunden nye medlemmer i flokken, og dens lyst til å samle den.

 

4. Sosial kamp:

Vilje/evne til kamp.

 

5. Sosial dominans:

Selvbevissthet, evne/vilje til å klatre på rangstigen.

 

6. Jaktlyst:

Lyst/evne til å følge og fange et bytte.

 

7. Byttegripende:

Evne og intensitet i å gripe byttet.

 

8. Forsvarslyst:

Lyst til å stanse en inntrenger.

 

9. Funksjonsutvikling:

Intensitet og hurtighet i forsvarsarbeidet.

 

10. Terskelverdi flukt/angrep:

Hvor sterk trussel må til for å utløse flukt eller angrep.

 

11. Avreaksjon:

Evne til å ta seg inn etter ubehag/belastning.

 

12. Konsentrasjon:

Evne til å holde oppmerksomheten.

bottom of page