top of page

Skrevet av Tonje Solberg ©

SPORSØK - Går ut på at hunden følger fotspor for å finne et menneske ute i terrenget.

Det er viktig at sporet gås i medvind slik at ikke hunden værer figuranten (mennesket som har gjemt seg) ved hjelp av å bruke overlukt. Poenget med øvelsen er at hunden skal gå med nesen i bakken og følge sporet på den måten. Det er også viktig at figuranten i begynnelsen ikke lager et veldig langt og vanskelig spor. Vanskelighetsgraden på sporet må økes gradvis etterhvert som hunden blir flinkere. Begynn med et max. 50 meter langt spor.

Husk at det er om å gjøre at hunden sporer i et rolig tempo slik at den kan konsentrere seg, og slik at hundeføreren fint kan følge til fots.

Masithelas Esithela sporer på en fin og konsentrert måte slik at føreren lett kan følge til fots :

Sporsøk
Sporsøk

) Hundeføreren står med hunden i sporsele (sykkelsele kan brukes) og sporline/langline ved sporstart. Figuranten (i innlæringsfasen bør figuranten være en person hunden kjenner) girer opp hunden på en gjenstand hunden liker godt fra før av.

2) Figuranten springer så avgårde med gjenstanden, mens hunden ser på, og forsvinner raskt over en bakketopp e.l.

Deretter springer figuranten litt i sikksakk, mest mulig naturlig i terrenget, for så å finne et sted å gjemme seg. Hunden skal ikke kunne se figuranten på dette stedet før den er helt nær.

3) Når figuranten har sprunget ut og fått litt tid til å gjemme seg, foretas ritualet : Hunden tas med fram noen skritt, ned i «sitt»(vær veldig forsiktig med å stresse med å få hunden ned i sitt hvis den ikke vil. Det kan hemme hundens sporlyst !) og gis så kommandoen : «gå spor»

Hunden vil da raskt bevege seg til det stedet der figuranten forsvant, og ta opp sporet derfra.

Hundeføreren skal hele tiden ha hunden i sporline. Linen skal, om mulig, henge løst etter hunden på bakken slik at den ikke henger seg opp i noe. Dersom hunden arbeider for fort, må linen holdes av hundeføreren. Da er det veldig viktig at linen ikke holdes slik at den hemmer hunden i arbeidet, men at den glir fint i terrenget. Linen skal uansett kun holdes i enden.

4) Når hunden har funnet figuranten, skal figuranten umiddelbart ta frem gjenstanden og LEKE masse med hunden !

Neste fase (etter mye trening) blir å gå vekk med hunden 5-10 min. etter at figuranten har sprunget ut og gjemt seg. Når hund og fører så kommer tilbake sendes hunden ut på sporet etter at ritualet er utført. Når hunden kan dette, er tiden inne for å sende hunden ut på et spor uten at den har sett figuranten springe ut. Dette er imidlertid langt fram, og det forutsetter at hunden kan ritualet godt.

bottom of page