top of page

Lydighet er stikkordet i alt hundehold. En lydig hund er enkelt og greit en lykkelig hund. En slik hund kan man gi maksimalt med FRIHET, noe som har utrolig mye å si på trivselen til hunden. Den slipper å gå i bånd hele tiden, stå i garde og bli kjeftet og mast på hele livet gjennom.

Det sier seg selv at en hund som blir holdt mye i bånd, blir stresset, vill, usosial, ulydig (da det hele tiden er BÅNDET som styrer hunden) og ofte også aggressiv. Dette må man selvsagt unngå, både for hundens del og for vår egen del. Det er ikke gøy å ha en hund man ikke kan stole på, feks. aldri slippe løs i frykt for at den stikker av eller angriper andre hunder/mennesker.

Banzi - Masithela RR

Bruk av gjenstand

Det grunnleggende for all lydighet når det gjelder RR er bruk av an gjenstand i treningen. Gjenstanden skal bidra til at lydighetstreningen er GØY, samt opparbeide et livsviktig samarbeid mellom hund og fører. Dersom man ikke bruker gjenstand i treningen, får man lett en hund som syns lydighet er kjedelig. Den går kanskje øvelsene fordi den må, men ikke fordi den har lyst. Det vil man tydelig kunne se på hvordan hunden utfører øvelsene. Alternativet til bruk av gjenstand, er bruk av godbit. Godbit er ok av og til, spesielt i innlæringen av noen øvelser samt i roe - ned€ -øvelser, men man må være klar over at det er veldig lett å få en hund som "kun går på godbiten". Hva skjer da den dagen man har glemt å fylle lommene med godbiter?!

Noe av det første man med andre ord lærer valpen, er lek med gjenstand. (ball, pinne, flaske, fille e.l.) Dette kan vi begynne med allerede fra første dag, men man må aldri overdrive lekingen. Unngå at valpen blir trøtt eller lei. Slutt mens leken er god.

Bruk stemmen din mye under leken (lys stemme), og ros valpen mye når den lykkes i å fange byttet/gjenstanden. Lær også valpen kommandoer som, "gå å ta" og "slipp". La ALLTID valpen få beholde gjenstanden etter at den har vært flink å slippe den på "slipp"- kommandoen! Da unngår man at hunden senere nekter å slippe eller komme tilbake å levere gjenstanden fra seg. Lær også valpen hva "nok" betyr når leken skal avsluttes. Vær konsekvent! Dette er også god lederskapstrening.

Når man etterhvert får en hund som er fokusert på gjenstand, kan man benytte seg av dette videre i treningen av hunden. Ved lek med gjenstand mellom deg og din hund opparbeider du som sagt det livsviktige samarbeidet som generelt trengs mellom hund og fører for å få positive resultater av treningen.

Å gå i bånd

 

Begynn med det samme du får valpen med å gå tur UTEN bånd. Valpen skal lære å følge deg der du går, og det klarer den ikke hvis det er et bånd som hele tiden styrer den. Det er også veldig lett å styre valpen med båndet, enten det er bevisst eller ubevisst, og det er ikke den rette måten å gjøre det på. La valpen selv velge om den vil følge deg. Dersom den velger å la være, ordner du lett dette med å leke med en gjenstand mens du går (en forutsetning her er selvsagt at du har lært valpen å leke med gjenstand sammen med deg.) Husk rikelig med ros/lek når valpen da velger å følge deg! Når valpen blir eldre (fra 4 mnd.) og den lar være å følge deg, så finn et gjemmested og la valpen få føle redselen når du plutselig blir borte. Da tenker den seg nok om neste gang den har lyst å gå en annen vei. Godbit er også helt supert å bruke i innlæringen på valper, eller generelt i vanskelige situasjoner for alle hunder, men husk at man får lett en hund som kun går på godbit om man kun bruker godbit som forsterker.

 

Gode råd med tanke på hverdagslydighet og det helt grunnleggende:

 

· Aldri rop eller kall inn valpen for så å ta den i bånd. Da lærer den seg fort at når mor/far roper, så er det tid for å gå i bånd. Da velger den selvsagt ikke å komme.

· Dersom du likevel MÅ ta valpen i bånd når du er ute på tur, så gå heller bort til valpen å ta den i bånd uten å si et eneste ord...

· Slipp alltid valpen fri igjen etter at den har vært flink å kommet på kommando !

· Kall aldri valpen inn når du vet at den IKKE kommer uansett. Da svekker du det du har bygget opp av ditt lederskap.

· Ikke tren for lenge om gangen, men heller oftere med korte intervaller.

· Mas aldri på valpen

· Bruk samme kommandoord og samme tonefall på kommandoene.

· Vær konsekvent.

· Vær nøye med at andre som kommanderer valpen vet hva de gjør,ellers kan de holde fingrene av fatet. Det tar lang tid å bygge opp, men kort tid å bryte ned....

· Gi små barn beskjed om å ikke kommandere eller mase på valpen. La dem heller leke/kose med valpen.

· All treningn skal være positiv for valpen.

· Slutt alltid mens leken er god og med noe den mestrer.

· Aldri forstyrr valpen når den sover.

· Venn valpen til at du får lov til å ta oppi matskåla når den får mat/mens den spiser.

· Tren også på at folk får se på tennene til valpen

Andre nyttige tips, og da med tanke på konkurranselydighet :

 

Ikke mas/lokk eller snakk med hunden for mye under trening for å få den til å følge med. Du forsterker da kun den atferden at hunden er opptatt med å følge med på andre ting. Vent heller til hunden selv tar kontakt før du setter i gang den lystbetonte treningen. Da blir det det at hunden tar kontakt som forsterkes.

 Tren ute i skog og mark, ikke kun på lydighetsbane.

Konkurranseposisjon : Lek inn at hunden selv ønsker å strebe etter å være i posisjon ved din venstre side til enhver tid. Forflytt deg aktivt bort fra hunden når den ikke følger med og belønn hver gang den inntar posisjonen ved din venstre side av seg selv for å få kontakt. La hunden være den aktive, du den passive. (fin måte å begynne med fri ved fot-øvelsen på)

 Bruk betinget forsterker : Ros (braa¦.) forteller hunden at belønningen er på vei.

 Del opp øvelsene i flere delmomenter. Baklengskjed øvelsene når du setter momentene sammen. Da vet hunden hva som kommer etterpå, og man lurer dermed ikke hunden på samme måte på hver lydighetskonkurranse man går. Dette er spesielt viktig med RR som gjennomskuer lureri meget fort !

 Ikke tren uten at du vet hunden er opplagt.

 

 Korte intervaller og få repetisjoner !

Vær konsekvent mht. kommandoer, stemmebruk, kroppsspråk, signaler.

Tren i konkurranseposisjon, og ikke innarbeid et system av hjelpere.

Rafiki - Masithela RR
bottom of page